Volwassenen

 

Ik maak gebruik van een combinatie van specifieke spelvormen die goed inzetbaar zijn bij volwassenen en vaak veel sneller inzichtelijk maken wat er speelt. Door 'te ervaren, te voelen' in de vorm van Spel, Therapie in Beeld of Rots en Water krijg je meteen inzichtelijk wat er werkelijk gebeurd, zonder oordeel. Ook MNRI, Haptonomie en Rots en Water zet ik in. Alles afhankelijk van de hulpvraag en het functioneren van de client. 

Volwassenen weten vaak, beter dan kinderen, te verwoorden waar ze tegen aan lopen. Dit lijkt handig, maar kan in bepaalde situaties ook voorkomen dat de kern van de problematiek zichtbaar wordt. Volwassenen denken vaak te weten wat er niet lekker gaat, maar toch lukt het niet om het te veranderen. Mentaal worden alle ballen in de lucht gehouden en zijn er mooie verhalen die verklarend kunnen werken, terwijl het emotionele, fysieke en energetische lichaam weinig ruimte krijgen om van zich te laten horen. Dat resulteert vaak in een leeg onverzadigd gevoel. 'is dit het nou?'. Werkelijke vervulling mist, ookal is er veelvuldig gezocht naar oplossingen in de buitenwereld. Het antwoord is dat de oplossing in jezelf ligt. In jouw binnenwereld, op alle lagen, mentaal, fysiek, emotioneel en energetisch en specifiek de verbinding, groei en balans tussen deze 4. 

Met MNRI en Haptonomie ondersteun ik het fysieke lichaam, het lichaamsbewustzijn,  het integreren van  een actieve 'freeze' of 'fight/flight' respons en creëren van meer keuzevrijheid in het lichaam t.a.v. reactiepatronen, bewegingen, overgevoeligheiden en gewoonten die stress veroorzaken in het brein.                                                                                                                                                                                                                             Met spelvormen zoals Therapie in Beeld en Rots en Water word er meer ingehaakt op het emotionele lichaam, op familiesystemen en jouw positie daarin.                                                                                                                                                                                                                                                             Met Transformatief coaching  ondersteun ik zowel het fysieke, emotionele, mentale als het energetische lichaam. Door gebruik te maken ven verscheidene interventies zoals EFT, Reincarnatie, Regressie en de Altazar Rossiter methode word er gezocht naar de oorzaak van een specifiek probleem of patroon waar de client tegenaan loopt, waarna het geheeld kan worden. 

In al mijn sessies werk ik met het mentale, fysieke, emotionele en energetische lichaam, omdat groei op alle lagen moet plaatsvinden om optimaal de transfer te kunnen maken naar het dagelijks leven en dus werkelijk transformerend te zijn geweest.