Speltherapie

Spel is magisch

Spel is de taal van kinderen. Speltherapie is een vorm van psycho therapie waarbij spel als middel wordt gebruikt. Dit sluit aan bij hun belevingswereld en geeft inzicht in hun binnen wereld. In spel worden zaken zichtbaar die voor kinderen nog niet onder woorden ge,bracht kunnen worden, maar waar ze wel mee bezig zijn. 

Er is ruimte om emoties te uiten en gevoelens af te reageren; gevoelens van angst, verdriet of woede mogen opnieuw beleefd worden in een veilige setting van het spel, om ze zo te kunnen verwerken en een plaats te geven. Doordat spel ‘net alsof' doen is, is het een veilig middel om andere vormen van gedrag uit te proberen. Emoties kunnen en mogen heftiger worden uitgespeeld. Kinderen kunnen zo experimenteren met situaties en gedrag.

De houding van de therapeut is er een van onvoorwaardelijke acceptatie. Het kind moet gehoord en gezien worden in zijn unieke beleving alvorens er openingen kunnen ontstaan om anders naar zaken te gaan kijken, danwel anders mee om te gaan. Als er een vertrouwensrelatie is ontstaan en het kind zich binnen de therapie veilig voelt kan de speltherapeut zich voegen in het spel van het kind om het zo bewust te laten worden van gevoelens, bepaald gedrag en eventuele andere mogelijkheden. Ook kan de speltherapeut binnen het spel hulpbronnen voor het kind aanwijzen. Het kind leert, met de therapeut als gids, op een veilige manier middels zijn eigen taal zichzelf kennen en wordt zich bewust van eigen unieke capaciteiten, mogelijkheden en hulpbronnen.  

De kracht van client-centered speltherapie is dat de oplossing vanuit het kind zelf komt en niet wordt aangedragen door de buitenwereld, zoals bij veel andere therapieen. Doordat de oplossing vanuit het kind zelf komt is het 'eigen' en heeft het een grotere kans om volledig te integreren in het kind en daardoor ook op de lange termijn werkzaam te zijn.                  

Het kind leert geen trucje om te kunnen overleven, maar leert een unieke gebruiksaanwijzing voor zichzelf te maken waardoor er een goed fundament ontstaat om verder mee in ontwikkeling te gaan. 

Voor meer informatie verwijs ik u naar www.speltherapie.net.