Rots en Water

Rots & Water is een psychofysieke training/weerbaarheids-programma voor jongens en meisjes voor (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Het is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes.

Rots en Water is wetenschappelijk bewezen en kan zowel in groepsverband als individueel worden ingezet.

Bij Rots & Water wordt er van de basis naar boven gewerkt. Het eigen Lichaamsbewustzijn wordt vergroot, wat vervolgens zijn effect heeft op het Emotioneel bewustzijn en het Zelfbewustzijn. Pas als deze eigen bewustwording aanwezig is kan je het contact aangaan met de ander, met de buitenwereld.

                                             

Als het eigen bewustzijn er niet is, is de kans groot dat je wordt meegesleurd in de kolkende rivier van de maatschappij, dat je jezelf verliest. Als overlevinsmechanisme worden angst, onzekerheid of agressie dan vaak zichtbaar in gedrag.

Tijdens de training leer je te gaan staan als een Rots, om zo je eigen richting te kunnen bepalen en deze te volgen. Maar je leert ook hoe je Water kan zijn, meebewegen met anderen en de maatschappij zonder jezelf hierin te verliezen. Met respect en solidariteit naar jezelf en de ander.

Bouwstenen van de Rots & Water methode zijn:

  • Zelfkennis (ik weet wie ik ben, waar ik goed in ben, wat voor mij belangrijk is)
  • Zelfbeheersing (ik kan kiezen wat ik doe, ook in lastige siutaties)
  • Zelfvertrouwen (ik vertrouw op mijn kracht, op mijn keuze, ik heb een doel)
  • Zelfreflectie (ik kijk terug op wat ik heb gedaan, wat kan ik ervan leren

Rots & Water is gebouwd op de oude inzichten en wijsheden uit de martiale sporten (karate, tai-chi, aikido, taekwondo enzovoort). Hieraan zijn moderne psychologische inzichten toegevoegd en dit alles is verpakt in een eenvoudig en toegankelijk programma.

Voor meer informatie verwijs ik u naar http://www.rotsenwater.nl


Onderstaand een link naar de trailer voor de documentaire. De gehele documentaire is via de website van rots en water te zien, zo ook andere filmpjes over rots en water bij kinderen met autisme en kinderen met trauma/stress gerelateerde problematiek.

www.youtube.com/watch?v=BM6SK-ZnO10&feature=youtu.be