Masgutova Methode

De neuro-senso-motorische reflexintegratie (MNRI) werd ontwikkeld door Prof. Dr. Svetlana Masgutova. Het programma is gebaseerd op de vroegkinderlijke reflexpatronen. Reflexen dienen voornamelijk als basis voor onze bescherming in geval van stress en overleving en zijn meest actief tijdens onze jonge kinderjaren om zo de ontwikkeling te helpen. Veelal wordt verondersteld dat reflexpatronen ontwikkelings mijlpalen aanduiden, waarna ze verdwijnen. Dr. Masgutova gelooft dat ze niet verdwijnen, maar integreren. De informatie en neurologische netwerken verkregen uit de reflexen zijn het fundament voor hogere ontwikkeling.

Dr. Masgutova werd geïnspireerd door de volgende stelling van L.S. Vigotsky: “The first infant movements do not disappear; they continue to work in union with higher nervous formations…” (L.S. Vigotsky (1930)). Als reflexpatronen, door welke reden dan ook, niet volledig tot ontwikkeling zijn gekomen of door een andere oorzaak, zoals stress of fysiek en/of psychisch trauma, weer actief geworden zijn, dan kunnen ze een storende werking hebben op onze emotionele, lichamelijke en neurologische ontwikkeling. Dit kan tot uiting komen in problemen ten aanzien van motoriek, emotieregulatie, maar kan ook zichtbaar zijn in het niet optimaal kunnen presteren op school.

De behandeling is zeer zinvol bij o.a.:

  • Stress/burn-out
  • Trauma/PTSS
  • Slaapproblemen
  • Vermoeidheid
  • verkrijgen van meer lichaamsbewustzijn
  • AD(H)D, autismespectrumstoornissen, angst stoornissen

Voor verdere informatie verwijs ik u naar hun website http://www.masgutovamethod.com of http://www.masgutovamethode.nl

SMEI: Svetlana Masgutova Educational Institute is

  • Approved by the American Occupational Therapy Association, (AOTA)
  • Approved by American Speech Language Hearing Association (ASHA)  
  • Approved by American Physical Therapy Association (APTA)
  • Approved by National Certification Board for Therapeutic Massage & Bodywork (NCBTMB)