Bal-a-Vis-x

Bal-A-Vis-X ® ( Balance-Auditory-Vision-eXercises) bestaat uit 300 balans-, auditieve- en visuele- oefeningen, die variëren in moeilijkheidsgraad. Ritme en juiste techniek zijn hierin de sleutelwoorden.Het programma is geschikt voor jong en oud, normaal of beperkt functionerend.   Het is in groepsverband, maar ook individueel uit te voeren.

Er wordt gebruikgemaakt van speciale zandzakjes, balletjes en balansborden. Het programma heeft vele mogelijkheden, is uitdagend en heel leuk om te doen. 

De oefeningen kunnen worden ingezet bij het stimuleren van de concentratie, de balans, het verbeteren van de samenwerking van oog-handcoördinatie en het ontwikkelen van ruimtelijk inzicht. Het is dus mulit inzetbaar bij een grote verscheidenheid aan problematiek, van  hoogbegaafdheid tot leermoeilijkheden tot ontwikkelingsstoornissen en meer. 

Tijdens de oefeningen worden de linker- en rechterhersenhelft gedwongen goed samen te werken, maar ook de ogen, oren, handen en voeten moeten flink samenwerken. Alle systemen worden als het ware aangezet. Hierdoor is bal-a-vis-x ook erg leuk en nuttig om de dag mee te beginnen. Er zijn scholen wereldwijd die de dag starten met 5-10 minuten bal-a-vis-x.

Voor meer informatie verwijs ik u naar http://www.bal-a-vis-x.com