Anouk van Rooij-Sjardin

Praktijk voor Speltherapie en Ontwikkelingsbegeleiding

van kind tot volwassene

Therapie in beeld

Deze beeldtaal is ontwikkeld door Gerrie Reijerse van Buuren. Zij heeft haar 'Therapie in Beeld' gebaseerd op de beeldtaal met poppetjes van Marleen Diekmann-Schoenmaker. De beeldtaal is tot stand gekomen doordat Marleen tijdens haar werk in oorlogsgebieden niet kon terugvallen op de taal. Ze gebruikte volwassen en klein duplo poppejtes die samen één persoon verbeelden: de volwassene en het innerlijk kind. Gerrie Reijerse van Buuren heeft vervolgens in haar werk met oncologiepatienten deze taal verder doorontwikkeld en uitgebreid met een derde poppetje: het deel van een persoon dat omgaat met de moeilijkheden in het leven, het copingsmechanisme of parentificatie.

De beeldtaal en therapie in beeld zijn gebaseerd op de fundamenten van het contextuele gedachtengoed van Ivan Boszormenyi-Nagy.


Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van Gerrie. Hier staan ook zeer veel zinvolle artikelen en filmpjes die meer inzicht geven in het contextuele gedachtengoed en de Therapie in beeld.

www.gerriereijersenvanbuuren.nl